Reference

S těmito výrobci a s SVÚOM Praha (Ústav pro protikorozní ochranu a povrchové úpravy) spolupracujeme při aplikaci nových technologií.